September 2018
ti on to fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 2018-08-30 Aktuellt
    I april skickade UKÄ ut rapporten Kvalitetssäkring av forskning på remiss till lärosäten, forskningsråd, arbetslivs- och studentorganisationer, och andra intressenter. Svaren är en viktig del i det fortsatta arbetet för att ta fram en vägledning för kommande prövning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning, menar Anders Söderholm, generaldirektör på UKÄ.
  • 2018-06-29 Aktuellt
    Efter att ha granskat regeltillämpningen vid Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet kan UKÄ konstatera två områden där lärosätena behöver höja sig: kursvärderingar och studentinflytande.
  • 2018-06-27 Aktuellt
    UKÄ finns på plats i Almedalen och ser fram emot att lyssna och delta i diskussionerna. Här har vi sammanfattat några av de frågor vi tycker är viktigast för sektorn att lyfta.