Kvalitet & examenstillstånd

UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning och forskning. Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning och forskning i Sverige håller hög kvalitet. Fyra olika granskningar utgör ett nationellt system för kvalitetssäkring.

Så granskas högre utbildning

Den högre utbildningen i Sverige ska hålla hög kvalitet. 

Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

UKÄ granskar lärosätenas interna system för kvalitetssäkring.

Utbildningsutvärderingar

Ett urval av högskoleutbildningar runt om i landet ska granskas.

Tematiska utvärderingar

De tematiska utvärderingarna bidrar med viktig kunskap och nationella jämförelser av lärosätenas arbete.

Utvärdering av forskning

UKÄ har haft i uppdrag av regeringen att utveckla det nationella systemet för kvalitetsutvärdering så att det omfattar både högre utbildning och forskning. 

Bedömare och extern samverkan

Externa bedömare utför granskningarna och referensgrupper bidrar med ett omvärldsperspektiv.

Tidsplan och resultat

Här finns en tidsplan för de granskningar som vi kommer att genomföra mellan 2017 och 2022.

Verktyg för lärosäten och bedömare

Det finns verktyg och system som både lärosätena och bedömarna ska använda sig av under en granskning.