Aktuella prövningar

Dessa ansökningar om examenstillstånd har kommit in till UKÄ och behandlas just nu. För enskilda utbildningsanordnare lämnar UKÄ en rekommendation till regeringen som fattar slutgiltigt beslut.

Ansökningar som behandlas av UKÄ just nu:

Lärosäte

Examen

Projektledare

Brunnsviks folkhögskola

Konstnärlig högskoleexamen, musik

Jana Hejzlar

Karlstads universitet

Speciallärarexamen

Nils Olsson

Karlstads universitet

Specialpedagogexamen

Nils Olsson

Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen 7-9 och gymnasieskolan, modersmål arabiska

Maria Nyman

Högskolan Väst

Ämneslärarexamen 7-9 svenska som andraspråk

Maria Nyman

Högskolan Kristianstad

Doktorsexamen hälsa i samverkan

Josefin Bäckström

Sophiahemmet högskola

Master- och magisterexamen i klinisk hälsopromotion

Josefin Bäckström

Sophiahemmet högskola

Magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Anders Brantnell

Örebro teologiska högskola

Master- och magisterexamen i teologi

Nils Olsson

Högskolan i Gävle

Civilingenjörsexamen

Elisabeth Mannerfeldt

Blekinge tekniska högskola

Masterexamen i industriell ekonomi

Inger Wikström Öbrand