Examenstillstånd för den nya tandhygienistexamen

Här lägger vi fortlöpande ut information om hur UKÄ kommer att handlägga ansökningar om tillstånd att utfärda den föreslagna tandhygienistexamen.

Regeringen har beslutat att kraven för tandhygienistexamen ska ändras. Omfattningen ska öka från 120 till 180 högskolepoäng, vilket motsvarar ett års heltidsstudier. Förändringen innebär även nya och reviderade mål i examensbeskrivningen. Mot bakgrund av detta gör regeringen bedömningen att kraven ändras så pass mycket att även de som idag erbjuder utbildningen behöver ansöka om tillstånd att utfärda den nya examen.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas på utbildning som bedrivs och examina som utfärdas efter 1 juli 2019. Detta innebär att eventuella prövningar inte kommer att rymmas inom vår ordinarie tidplan för tillståndsprövningar. Handläggningen av sådana ansökningar kommer därför att behöva anpassas.

På den här webbsidan kommer vi fortlöpande att informera om hur vi planerar att handlägga tillståndsprövningar för den nya tandhygienistexamen.

Viktiga datum

18 juni
Sista dag för universitet och högskolor att nominera svenska och internationella sakkunniga till UKÄ.

20 augusti
Sista dag att lämna besked till UKÄ om ett lärosäte avser att ansöka om tillstånd för den nya tandhygienistexamen. Lämna helst besked så fort som möjligt. Föranmälan är inte bindande, men underlättar vår planering.

15 oktober
Sista datum för ansökan. Ansökan ska vara mottagen av UKÄ senast 15 oktober. När ansökan är registrerad vid UKÄ får lärosätet ett mejl med information om hur underlagen för ansökan laddas upp i UKÄ Direkt, som är vårt webbaserade ärendehanteringssystem.

Utöver fullständig ansökan och de dokument som ska bifogas (se vägledningen) ser UKÄ gärna att lärosäten som idag erbjuder utbildning som leder till tandhygienistexamen bifogar en kortfattad beskrivning av de förändringar som planeras för den tänkta utbildningen. Läs mer om den kompletterande informationen på länken nedan. Enskild utbildningsanordnare ansöker till regeringen.

Till ansökan »

Till vägledningen »

Läs mer om den kompletterande informationen »

November
Intervjuer med företrädare för utbildningen kommer preliminärt att äga rum den 12-13 november eller 19-23 november. UKÄ kommer att kontakta föranmälda lärosäten i september för att meddela tid för intervju.

Februari eller mars 2019
UKÄ fattar beslut. Om UKÄ bedömer att det finns mindre, men tydligt definierade, brister som kan åtgärdas inom sex månader kan UKÄ besluta om förlängd tid för prövning. Detta innebär eventuellt att berörda lärosäten inte kan ta in studenter förrän tidigast till vårterminen 2020.