Vägledning för ansökan om examenstillstånd

Statliga universitet och högskolor kan ansöka om examenstillstånd till UKÄ. I vägledningen finns all information om hur ansökan ska utformas och hur prövningen går till.

OBS! En ny vägledning har tagits fram och börjar gälla för ansökningar som lämnas in från och med 1 januari 2019. Du kan redan nu ladda ner den nya vägledningen, men det är alltså vägledningen på länken ovan som gäller för ansökningar under 2018.

Ladda ner vägledning som börjar gälla för ansökningar från och med 2019

Följ UKÄ:s mallar

Bedömningen underlättas om ansökan följer dispositionen med UKÄ:s kvalitetsaspekter samt att efterfrågade tabeller och övriga bilagor bifogas.

Bilagor till vägledningen

Lärosätet ska beskriva och motivera utifrån de olika bedömningsgrunderna som finns i respektive bilaga:

Mallar

Instruktioner om hur mallarna ska användas finns i vägledningen ovan.

Statliga universitet och högskolor ansöker om tillstånd till UKÄ. Enskilda utbildningsanordnare samt Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan skickar sin ansökan till regeringen, som i regel skickar den till UKÄ för prövning.