Tidsplan och resultat

Här finns en tidsplan för de granskningar som vi kommer att genomföra mellan 2017 och 2022.

Granskningar 2017-2022

Tidsplan för granskningar 2017-2022

Tidsplanen är preliminär och kan komma att justeras om vi till exempel får andra uppdrag som i dagsläget inte är kända. För år 2017 finns uppgifter om vilka universitet och högskolor som är berörda vid respektive granskning. Dessa uppgifter finns ännu inte för perioden 2018 och framåt. När granskningarna mer exakt kommer att påbörjas under respektive år kommer UKÄ att meddela vid ett senare tillfälle.

Granskningar per lärosäte under 2017

Här kan du se vilka olika granskningar som sker på varje universitet och högskola under 2017:

Granskningar per lärosäte 2017

Juridisk lärosätestillsyn 2017-2021

Resultatet av UKÄ:s lärosätestillsyn kan utgöra ett underlag i granskningarna av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete.

Tidsplan för juridisk lärosätestillsyn 2017-2021