Utvärdering av lärarutbildningar

Våren 2018 startar en omfattande utvärdering av kvaliteten på alla förskollärar- och grundlärarutbildningar.

Upptaktsmöte för universiteten och högskolorna

Den 15 mars hålls ett upptaktsmöte där UKÄ ger information om genomförandet av utvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningen.

Läs mer och se film från upptaktsmötet den 15 mars 2018

Klargöranden utifrån inkomna frågor

Vi har sammanställt ett dokument med klargöranden utifrån de frågor som vi har fått in före,
under och efter upptaktsmötet.

Klargöranden utifrån inkomna frågor

Utbildningar som ingår

Här kan du se en lista över alla utbildningar som kommer att granskas.

Utbildningar som ingår i granskningen

Examensmål som ingår

UKÄ har gjort ett urval av examensmål utifrån högskoleförordningen. Urvalet har gjorts i samråd med UKÄ:s rådgivande grupp för lärarutbildningsutvärderingar samt i dialog med bedömargrupper och de lärosäten som ingick i pilotutvärderingen av ett antal lärarutbildningar 2017.

Examensmål

Intervjuschema på lärosätena

Här kan du se när intervjuer kommer att äga rum på de berörda universiteten och högskolorna.

Schema för intervjuer på lärosätena

Vägledning

Här finns vägledningen för UKÄ:s utbildningsutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå. Den riktar sig till universiteten och högskolorna och innehåller bland annat bedömningsgrunderna.

Till vägledningen

Kontaktuppgifter

Samordnare  för utvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningar

Ulrika Thafvelin

Projektledare för utvärderingen av förskollärarutbildningar

Anna-Karin Malla

Projektledare för utvärderingen av grundskollärarutbildningar

Josefin Bäckström

Maria Nyman

Ulrika Thafvelin