Bedömarutbildning

Innan en granskning startar håller UKÄ en utbildning för de externa bedömarna.

Vi anordnar regelbundet bedömarutbildningar i hur kvalitetssäkringssystemet och det svenska högskolesystemet fungerar. Bedömarna får också lära sig att hantera det elektroniska ärendehanteringssystemet i Bedömarvyn. UKÄ bjuder in de anlitade bedömarna till dessa utbildningar.

Information till bedömare

Ladda ner: Information till bedömare

Det här dokumentet vänder sig till dig som är bedömare i någon av de granskningar som UKÄ genomför. Dokumentet är tänkt att tillsammans med vägledningen för var och en av granskningstyperna, fungera som ett stöd i uppdraget som bedömare.

Det består av tre delar:

  • Den första delen innehåller en kortfattad beskrivning av UKÄ:s uppdrag, följt av en beskrivning av det svenska utbildningssystemet och Bolognaprocessens inverkan.
  • Den andra delen beskriver bedömargruppens uppdrag i granskningsprocessen och de huvudsakliga momenten i granskningarnas genomförande.
  • Den tredje delen innehåller en del praktisk information som du som bedömare behöver känna till.