Nordisk konferens
Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region

13
juni

Tid: 13 juni

Plats: Stockholm, Münchenbryggeriet

På uppdrag av regeringen arrangerar UKÄ den nordiska konferensen Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region.

Hur kan digitaliseringen hjälpa oss möta dessa utmaningar och vilka krav ställer digitaliseringen på oss? Hur kan vi lära av varandra i Norden när det gäller kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning? Hur gör vi högre utbildning tillgänglig för flera och under hela livet? Konferensen kommer även lyfta jämställdhetsfrågan kopplat till högre utbildning.

Konferensen är ett tillfälle för kunskapsinhämtning och att mötas kring frågor om framtidsutmaningar som de nordiska länderna står inför.

Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region anordnas i samband med Sveriges ordförandeskap för Nordiska ministerrådet och hålls den 13 juni på Münchenbryggeriet i Stockholm. Konferensen riktar sig till beslutsfattare och verksamma inom högre utbildning i Norden.

Konferensen kommer att hållas på engelska. För att ge deltagarna ytterligare möjlighet att träffas och nätverka anordnar UKÄ en middag dagen innan konferensen. Middagen kommer att hållas på Nobel Center c/o, preliminär tid från 18.00. Anmälan till middagen kan göras i samma formulär som till konferensen. Platserna till middagen är dock begränsade.

Anmälan

Anmäl dig till konferensen här:
https://www.delegia.com/conferencejune13

Sista anmälningsdag är den 1 juni 2018.

Program

Konferensen modereras av Niklas Ekdal och Lisa Kirsebom

08.30-09.00 Frukost

09.00-10.15 Inledning

Professor Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet (UKÄ); Helen Hellmark Knutsson, Sveriges minister för forskning och högre utbildning; Lilja D. Alfreðsdóttir, Islands minister för utbildning, forskning och kultur och Rebekka Borsch, statssekreterare hos den norska ministern för forskning och högre utbildning.

10.15-10.45 Fikapaus

10.45-11.45 The challenges with implementing national policies within higher education

Nordisk studentpanel:
Elsa María Guðlaugs Drífudóttir, International Officer, National Union for Icelandic Students (LÍS); Petteri Heliste, styrelsemedlem, internationella ärenden och utbildningspolitik, Finlands Studentkårers Förbund (SYL); Julian Lo Curlo, ansvarig för kurser och internationellt arbete, Danska studerandes förbund (DSF); Charlotta Tjärdahl, ordförande, Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Jone Trovåg, internationellt ansvarig, Norsk studentorganisasjon (NSO).  

11.45-12.45 Lunch

12.45-14.15 Parallella temasessioner

Session 1: Linking research and higher education

”Quality Management of Research: On the 2nd Revision of the Islandic QEF”
Fil. dr Sigurður Óli Sigurðsson, Manager of the Quality Board for Higher Education in Iceland, RÀNNIS.

”Joint Evaluations of Research and Education in Norwegian Social Sciences: Evaluation Model and Preliminary Results”
Fil. dr Åsne Kalland Aarstad, senior rådgivare, Nasjonalt organ for kvalitet och utdanningen (NOKUT).

Panelsamtal:
Professor Ulf Ellervik, Lunds universitet; Fil. dr Stephan Hamberg, enhetschef, Nasjonalt organ for kvalitet och utdanningen (NOKUT); Docent Carl Jacobsson, senior rådgivare, Vetenskapsrådet och Karin Järplid-Linde, avdelningschef för utvärderingsavdelningen, Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Session 2: Challenges and opportunities of digitalisation

"Digitalisation and its effects on society – particularly on higher education"
Professor Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

”Current Priorities in Finnish Higher Education: Building for the Future”
Fil. dr Riitta Rissanen, rektor Lapland University of Applied Sciences.

Panelsamtal:
Professor Helen Dannetun, rektor, Linköpings universitet; Professor Per Michael Johansen, rektor, Aalborg universitet; Gard Titlestad, generalsekreterare, International Council for Open and Distance Learning och Annika Pontén, ställföreträdande myndighetschef, Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

14.15-14.45 Fikapaus

14.45-15.30 Equal opportunity

"Equal Opportunity - not just a matter of gender equality"
Karin Röding, generaldirektör, Universits- och högskolerådet (UHR)

”Sexual Harassment in Academia: Conclusions and Recommendations from an International Research Review”
Fil. dr Fredrik Bondestam, forskningssamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning.

15.30-16.15  Slutkommentarer och summering av dagen

Summering av dagen:
Professor Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet (UKÄ); Fil. dr Riitta Rissanen, rektor Lapland University of Applied Sciences och Julian Lo Curlo, ansvarig för kurser och internationellt arbete, Danska studerandes förbund (DSF).

Medskick och prioriteringar för det fortsatta nordiska samarbetet:
Lilja D. Alfreðsdóttir, Islands minister för utbildning, forskning och kultur; Rebekka Borsch, statssekreterare hos den norska ministern för forskning och högre utbildning och Charlotta Tjärdahl, ordförande, Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Buss avgår till Arlanda klockan 16.30

Möjlighet för alla som vill att åka vår abonnerade buss till Arlanda flygplats. Bussen stannar vid terminalerna 4 och 5.