Tillsatta tjänster

Här publicerar UKÄ de beslut som tagits om tillsättning av lediga tjänster.

Informationen om vilken sökande som fått en tjänst är publicerad på denna sida under tre veckor från den dag då beslutet om anställning fattades.

Avslutade rekryteringar offentliggörs även på vår officiella anslagstavla som finns i entrén till UKÄ.

Tillsatta tjänster

Befattning

Tillsatt med

Beslutsdatum
 

Om det inte finns någon information i tabellen på denna sida betyder det att UKÄ inte fattat några beslut om anställningar under de senaste tre veckorna.