Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftslagen, PUL, innehåller bestämmelser som skyddar människors personliga integritet. Lagen trädde i kraft 1998 och bygger på EG-direktiv och ersätter datalagen. Läs mer på Datainspektionens webbplats.

Till Datainspektionens webbplats

UKÄ behandlar personuppgifter som inkommit via webbplatserna när:

  • du anmäler dig till konferenser och andra evenemang som UKÄ arrangerar
  • du beställer tryckt material
  • du prenumererar på UKÄ:s nyhetsbrev via e-post
  • du söker ett jobb via webbplatsen
  • du skapar en inloggning för någon av de tjänster som du når via uka.se (till exempel UKÄ Direkt och UKÄ Bedömarvy)

Lagring av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar lagras och bearbetas i överensstämmelse med Personuppgiftslagen (PUL). Vi lagrar därmed inte uppgifterna längre än vad som är nödvändigt. Vi lämnar inte ut några uppgifter till andra företag eller organisationer och vi använder dem inte heller till andra ändamål än till vad som anges i samband med registreringen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § PUL rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos UKÄ oavsett om dessa samlats in via webbplatserna eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt PUL göras på papper, och kan inte skickas med e-post. Skicka din ansökan till UKÄ, Box 7703, 103 95 Stockholm.

Rätt att begära rättelse

Du har enligt 28 § PUL rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.