Publiceringsplan

Här finns en publiceringsplan för 2019 som gäller den officiella statistiken från UKÄ.

Statistikprodukt

Sökande och antagna till utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, sökande och antagna

Höstterminen 2019

2019-10-09

Statistiskt meddelande

Höstterminen 2019

2019-11-20

Databas

Läsår, terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående


Studenter och examinerade/examina i utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

Läsåret 2017/18

2019-04-17

Tabeller, nybörjare

Läsåret 2018/19

2019-10-10

Tabeller, registrerade studenter

Läsåret 2018/19

2019-10-10

Tabeller, examinerade

Läsåret 2018/19

2019-11-21

Databas

Läsår, terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående


‌Doktorander och examina i utbildning på forskarnivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, doktorandnybörjare,
doktorander och examina

2018

2019-04-17

Statistiskt meddelande

2018

2019-06-10

Databas

Terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående


Internationell studentmobilitet i högskolan


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabell, in- och utresande studenter

Läsåret 2018/19

2019-10-24

Statistiskt meddelande

Läsåret 2018/19

2019-12-05

Databas

Läsår

I samband med
publicering av
ovanstående


Personal vid universitet och högskolor


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, högskolans personal

2018

2019-05-07

Statistiskt meddelande

2018

2019-06-13

Databas

Kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående


Ekonomisk statistik för universitet och högskolor


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Databas

2018

2019-04-10


Statistikprodukter som publiceras mer sällan än en gång per år

Svensk och utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

Läsår

2019-03-27

Statistiskt meddelande

Kommer vartannat år

2020


Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

Läsår

2019-03-07

Statistiskt meddelande

Kommer vartannat år

2020


Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

Läsår

2019-05-16

Statistiskt meddelande

Kommer vartannat år

2019-12-12

Tips: Om du skriver ut denna sida, välj "liggande" format för papperet!